ონკოლოგია

ონკოლოგია
ილია გიცაძე
ქირურგი, ონკოლოგი

ონკოლოგია

თენგიზ ზუხბაია
ბავშვთა ონკოლოგი, ქირურგი 

ონკოლოგია
ლიკა მოქია

გაუზიარე მეგობრებს

ონკოლოგია
ონკოლოგია
ონკოლოგია
ონკოლოგია
ონკოლოგია
ონკოლოგია

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>